Vi lærer oppbyggingen av ansiktet, forenkling, hjelpemetoder og teknikker. Vi lærer også formidling av karakter og stemning. 3t x 7 veker. September og oktober.

Pris 2000,-.

 

Materialer: I dette kurset står eleven fritt til å bringe sine egne redskaper og materialer, eller bestille frå meg. Ein variasjon av materialer anbefales.

 

Tidspunkt: Tirsdager 19:00-22:00, 7.sept.-26.okt 2010

 

Kvar: Gol Bedehus, andre etasje