Barna vil lære å uttrykke kjensler, rom og stemning i fritt uttrykk og spontanitet. Kvart barn vil oppmuntrast til å finne sin eigen stil, samt utfordrast av andre stilarter og arbeidsmåter. Fordjupningskurset vil i tillegg innehalde studier i anatomi og meir utfordrande teknikker. Vi vil benytte oss av profesjonelle materialer og redskap.

Passer for kunstinteresserte barn som vil leike seg med maling, leire og andre materialer.

1 t x 14 veker.

Pris 1400,- (derav 350 kr i materialer).

 

Tidspunkt: Utsatt til interessa opptar. Info for ny dato følger i så fall. :-)

 

Kvar: Gol Bedehus, andre etasje.