Studie av menneskekroppen med fokus på komposisjon, anatomi, kontraster og valører. 3t x 7 veker. November - januar.

Pris 2900,-. (900,- til modell. Prisen blir lågere, jo fleire påmeldte)

 

Materialer: I dette kurset står eleven fritt til å bringe sine eigne redskaper og materialer, eller bestille frå meg. Ein variasjon av materialer anbefales. Ta gjerne med staffeli, og da veldig gjerne stående!

 

Tidspunkt: Tirsdager 19:00-22:00, 16.nov.-11.jan 2011

 

Kvar: Gol Bedehus, andre etasje